Monday Jun 24, 2024

Može li EU zadovoljiti svoje obrambene potrebe?

Glavni prioritet EU-a trebao bi biti koordinacija aktivnosti država članica, osiguranje interoperabilnosti vojne opreme i olakšati unutareuropsku trgovinu obrambenim proizvodima.

Copyright 2024 All rights reserved.

Version: 20240320